Danh sách

Aller fort

0
Aller fort - SĐK VD-1334-06 - Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn cảm. Aller fort Viên nén bao phim - Chlorpheniramine maleate, Pseudoephedrine hydrochloride

Seudayquil

0
Seudayquil - SĐK VNB-0756-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Seudayquil Viên nang mềm - Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride

Redcold

0
Redcold - SĐK VNB-3461-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Redcold Viên nang mềm - Acetaminophen, Dextromethorphan hydrobromide, Pseudoephedrine hydrochloride

Meyerflu

0
Meyerflu - SĐK VD-1547-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Meyerflu Viên nén dài bao phim - Acetaminophen, Dextromethorphan, Pseudoephedrine hydrochloride, Guaifenesin
Thuốc Hapacol cảm ho - SĐK VD-0008-06

Hapacol cảm ho

0
Hapacol cảm ho - SĐK VD-0008-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol cảm ho Viên nén bao phim - Acetaminophen, Dextromethorphan, Pseudoephedrine hydrochloride, Guaifenesin
Thuốc Hapacol cảm sổ mũi - SĐK VD-0465-06

Hapacol cảm sổ mũi

0
Hapacol cảm sổ mũi - SĐK VD-0465-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Hapacol cảm sổ mũi Viên nén - Acetaminophen, Pseudoephedrine hydrochloride

Cozalcaps

0
Cozalcaps - SĐK VNA-2169-04 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cozalcaps Viên nang - Acetaminophen, Pseudoephedrine hydrochloride

Coryzal

0
Coryzal - SĐK VNB-1176-03 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coryzal Viên nang - Acetaminophen, Pseudoephedrine hydrochloride

Coryzal

0
Coryzal - SĐK VNB-4248-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Coryzal Viên nang - Acetaminophen, Pseudoephedrine hydrochloride

Bearco-F

0
Bearco-F - SĐK VN-1804-06 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Bearco-F Viên nén bao phim - Acetaminophen, Brompheniramin maleate, Pseudoephedrine hydrochloride