Danh sách

Actadol cold flu

0
Actadol cold flu - SĐK VNA-4353-05 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Actadol cold flu Viên xanh, viên vàng - Acetaminophen là gì' href='../thuoc-goc-898/acetaminophen.aspx'>Acetaminophen, Chlorpheniramine (viên uống đêm), Acetaminophen, Pseudoephedrine (viên uống ngày)