Danh sách

Trianacin

0
Trianacin - SĐK VD-10411-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Trianacin - Paracetamol 650mg, PseudoephedrinHCl 25mg, Clorpheniramin maleat 4mg