Danh sách

Combantrin regular strength

0
Combantrin regular strength - SĐK VN-6345-02 - Khoáng chất và Vitamin. Combantrin regular strength Viên nén - Pyrantel Embonate

Combantrin regular strength

0
Combantrin regular strength - SĐK VN-6345-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Combantrin regular strength Viên nén - Pyrantel Embonate

Helmintox 125mg

0
Helmintox 125mg - SĐK VN-7038-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Helmintox 125mg Viên bao phim - Pyrantel Embonate

Helmintox 250mg

0
Helmintox 250mg - SĐK VN-7039-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Helmintox 250mg Viên bao phim - Pyrantel Embonate