Danh sách

Lykalynamide

0
Lykalynamide - SĐK VN-0922-06 - Khoáng chất và Vitamin. Lykalynamide Viên nén-500mg - Pyrazinamide

Pyrazinamid

0
Pyrazinamid - SĐK VN-12211-11 - Thuốc khác. Pyrazinamid Viên nén - Pyrazinamide

Pyrazinamide tablets BP 500mg

0
Pyrazinamide tablets BP 500mg - SĐK VN-14434-12 - Thuốc khác. Pyrazinamide tablets BP 500mg Viên nén - Pyrazinamide

Pyrazinamide tablets BP 500mg

0
Pyrazinamide tablets BP 500mg - SĐK VN-14753-12 - Thuốc khác. Pyrazinamide tablets BP 500mg Viên nén không bao - Pyrazinamide

PZA 500

0
PZA 500 - SĐK VNB-1049-03 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. PZA 500 Viên nén - Pyrazinamide

PZA CIBA 500

0
PZA CIBA 500 - SĐK VN-6133-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. PZA CIBA 500 Viên nén - Pyrazinamide

PZN 500

0
PZN 500 - SĐK VN-5650-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. PZN 500 Viên nén - Pyrazinamide

Pyrazinamid

0
Pyrazinamid - SĐK VD-0908-06 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pyrazinamid Viên nén - Pyrazinamide

Pyrazinamid 500mg

0
Pyrazinamid 500mg - SĐK V747-H12-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pyrazinamid 500mg Viên nén - Pyrazinamide

Pyrazinamid 500mg

0
Pyrazinamid 500mg - SĐK VNB-2063-04 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pyrazinamid 500mg Viên nén - Pyrazinamide