Danh sách

Quế chi

0
Quế chi - SĐK VD-30622-18 - Thuốc khác. Quế chi Nguyên liệu làm thuốc - Quế chi

Quế chi

0
Quế chi - SĐK VD-23067-15 - Thuốc khác. Quế chi Nguyên liệu làm thuốc - Quế chi

Quế chi

0
Quế chi - SĐK VD-22557-15 - Thuốc khác. Quế chi Nguyên liệu làm thuốc - Quế chi

Quế chi (Quế cành)

0
Quế chi (Quế cành) - SĐK VD-26952-17 - Thuốc khác. Quế chi (Quế cành) Nguyên liệu làm thuốc - Quế chi

Didicera

0
Didicera - SĐK VD-5598-08 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera Viên nang - Đương quy, xuyên khung, phòng phong, tế tân, quế chi, độc hoạt

Didicera

0
Didicera - SĐK V1237-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera - Đương quy, xuyên khung, phòng phong, tế tân, quế chi, độc hoạt, Bạch thược, Cam thảo, Sinh địa, Bạch linh, Đẳng sâm, Tang ký sinh..

Didicera

0
Didicera - SĐK VD-13715-11 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang - Bột Didicera (Đương quy, Xuyên khung, Phòng phong, Tế tân, Quế chi, Độc hoạt) 326mg, cao đặc hỗn hợp (Bạch thược, Cam thảo, Sinh địa, Bạch linh, Đảng sâm, Tang ký sinh…) 245mg

Didicera

0
Didicera - SĐK V976-H12-10 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Didicera - Độc hoạt, Tang ký sinh, Phòng phong, Tần giao, Tế tân, Quế chi, Ngưu tất, Đỗ trọng, Đương qui, Bạch thược..