Danh sách

Seroquel XR

0
Seroquel XR - SĐK VN-18812-15 - Thuốc hướng tâm thần. Seroquel XR Viên nén phóng thích kéo dài - Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 400mg