Danh sách

Seroquel XR

0
Seroquel XR - SĐK VN-18760-15 - Thuốc hướng tâm thần. Seroquel XR Viên nén phóng thích kéo dài - Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 50 mg

Zitad 50

0
Zitad 50 - SĐK VD-29084-18 - Thuốc hướng tâm thần. Zitad 50 Viên nén - Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fumarat) 50 mg