Danh sách

Thuốc Seroquel XR - SĐK VN-18813-15

Seroquel XR

0
Seroquel XR - SĐK VN-18813-15 - Thuốc hướng tâm thần. Seroquel XR Viên nén phóng thích kéo dài - Quetiapin (dưới dạng Quetiapin fuumarat) 50mg