Danh sách

Midacemid 10/12,5

0
Midacemid 10/12,5 - SĐK VD-27950-17 - Thuốc tim mạch. Midacemid 10/12,5 Viên nén bao phim - Quinapril (dưới dạng Quinapril hydroclorid) 10 mg; Hydroclorothiazid 12,5 mg