Danh sách

Aquithizid MM 20/25

0
Aquithizid MM 20/25 - SĐK VD-32318-19 - Thuốc tim mạch. Aquithizid MM 20/25 Viên nén bao phim - Quinapril (dưới dạng Quinapril hydroclorid 21,66mg) 20mg; Hydroclorothiazid 25mg