Danh sách

Rabol

0
Rabol - SĐK VN-18240-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabol Bột đông khô pha tiêm tĩnh mạch - Rabeprazol 20mg
Thuốc Naprozole-R - SĐK VN-19509-15

Naprozole-R

0
Naprozole-R - SĐK VN-19509-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Naprozole-R Thuốc bột pha tiêm - Rabeprazol 20mg