Danh sách

Ranciphex 10mg

0
Ranciphex 10mg - SĐK VN-21132-18 - Thuốc đường tiêu hóa. Ranciphex 10mg Viên nén kháng acid dạ dày - Rabeprazol (dưới dạng Rabeprazol natri 10mg) 9,42mg