Danh sách

Rabestad 10

0
Rabestad 10 - SĐK VD-23991-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabestad 10 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazol natri 10 mg
Thuốc Barole 10 - SĐK VN-20563-17

Barole 10

0
Barole 10 - SĐK VN-20563-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Barole 10 Viên nang cứng chứa hạt bao tan trong ruột - Rabeprazol Natri 10 mg