Danh sách

Rabetac 10

0
Rabetac 10 - SĐK VD-5416-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabetac 10 Viên bao phim tan trong ruột - Rabeprazol sodium

Rabetac 20

0
Rabetac 20 - SĐK VD-5417-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabetac 20 Viên bao phim tan trong ruột - Rabeprazol sodium