Danh sách

Rabemac Kit

0
Rabemac Kit - SĐK VN-12122-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabemac Kit Viên nén bao tan trong ruột (Rabeprazole), Viên nén bao phim (Clarithromycin), Viên nén bao phim (Tinidazole) - Rabeprazole, Clarithromycin, Tinidazole

Pykitlen Kit

0
Pykitlen Kit - SĐK VN-12120-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Pykitlen Kit Viên nén bao tan trong ruột (Rabeprazole), Viên nén bao phim (Clarithromycin), Viên nén bao phim (Tinidazole) - Rabeprazole, Clarithromycin, Tinidazole

Suhacom

0
Suhacom - SĐK VN-12758-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Suhacom Viên nén - Rabeprazole; Clarithromycin; Tinidazole

Sotamic

0
Sotamic - SĐK VN-12757-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Sotamic Viên nén - Rabeprazole; Clarithromycin; Tinidazole

H Pykotif Kit

0
H Pykotif Kit - SĐK VN-13446-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. H Pykotif Kit Viên nén bao tan trong ruột (Rabeprazole), Viên nén bao phim (Clarithromycin), Viên nén bao phim (Tinidazole) - Rabeprazole, Clarithromycin, Tinidazole