Danh sách

Rabzix 20

0
Rabzix 20 - SĐK VN-9868-10 - Thuốc khác. Rabzix 20 Viên nén bao phim tan trong ruột - Rabeprazole natri

Protorib 10mg

0
Protorib 10mg - SĐK VN-5327-10 - Thuốc khác. Protorib 10mg Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Natri

Protorib 20mg

0
Protorib 20mg - SĐK VN-5328-10 - Thuốc khác. Protorib 20mg Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Natri

Atproton

0
Atproton - SĐK VN-9742-10 - Thuốc khác. Atproton Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri

Ulcertil 20

0
Ulcertil 20 - SĐK VN-6399-08 - Thuốc khác. Ulcertil 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri

Rabidus 20

0
Rabidus 20 - SĐK VN-7455-09 - Thuốc khác. Rabidus 20 Viên bao phim tan trong ruột - Rabeprazole Natri

Intas Rabium 20

0
Intas Rabium 20 - SĐK VN-11110-10 - Thuốc khác. Intas Rabium 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole Natri

Ulperaz 20

0
Ulperaz 20 - SĐK VN-12935-11 - Thuốc khác. Ulperaz 20 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri

Rabemac 10

0
Rabemac 10 - SĐK VN-12110-11 - Thuốc khác. Rabemac 10 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole natri

Rabodex 20

0
Rabodex 20 - SĐK VN-13910-11 - Thuốc khác. Rabodex 20 Viên nén bao tan ở ruột - Rabeprazole natri