Danh sách

Sanrabe-10

0
Sanrabe-10 - SĐK VN-16418-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Sanrabe-10 Viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole sodium 10mg

Rabemir 10

0
Rabemir 10 - SĐK VN-16129-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabemir 10 Viên nén tan trong ruột - Rabeprazole sodium 10mg