Danh sách

Redpharkit

0
Redpharkit - SĐK VN-1673-06 - Thuốc đường tiêu hóa. Redpharkit Viên nén bao phim-20mg/500mg/250mg - Rabeprazole sodium, Ornidazole, Clarithromycin

Ulcifam

0
Ulcifam - SĐK VN-4211-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulcifam Viên nén ban tan trong ruột; viên nén bao phim - Rabeprazole sodium, Ornidazole, Clarithromycin

Prazy

0
Prazy - SĐK VN-2554-07 - Thuốc đường tiêu hóa. Prazy Viên nén bao phim, viên nén bao tan trong ruột - Rabeprazole sodium, Ornidazole, Clarithromycin

Rabi-Kit

0
Rabi-Kit - SĐK VN-7423-09 - Thuốc đường tiêu hóa. Rabi-Kit Viên nén bao tan ở ruột Rabeprazole 20mg; Viên nén bao phim Ornidazole 500mg; viên nén bao phim Clarithromycin 20mg - Rabeprazole Sodium; Ornidazole; Clarithromycin

Atesol

0
Atesol - SĐK VN-14839-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Atesol Viên nén bao phim - Rabeprazole Sodium; Ornidazole; Clarithromycin