Danh sách

Sevencom

0
Sevencom - SĐK VN-12112-11 - Thuốc khác. Sevencom Pantoprazole viên nén bao tan trong ruột; Tinidazol viên nén bao phim; Clarithromycin viên nén bao phim - Rabeprazole, Tinidazole, Clarithromycin

Paretoc-Kit

0
Paretoc-Kit - SĐK VN-6098-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Paretoc-Kit - Rabeprazole, Tinidazole, Clarithromycin

Pavacid

0
Pavacid - SĐK VN-6099-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Pavacid Viên nén 20mg Rabeprazole; 500mg Tinidazole; 250mg - Rabeprazole, Tinidazole, Clarithromycin

Apvag

0
Apvag - SĐK VN-6291-08 - Thuốc đường tiêu hóa. Apvag Kit phối hợp viên nén - Rabeprazole; Tinidazole; Clarithromycin