Danh sách

Triatec

0
Triatec - SĐK VN-18877-15 - Thuốc tim mạch. Triatec Viên nén - Ramipril 5mg

Torpace-5

0
Torpace-5 - SĐK VN-20351-17 - Thuốc tim mạch. Torpace-5 Viên nang cứng - Ramipril 5mg

Ramifix 5

0
Ramifix 5 - SĐK VD-26254-17 - Thuốc tim mạch. Ramifix 5 Viên nén - Ramipril 5mg

Gensler

0
Gensler - SĐK VD-27439-17 - Thuốc tim mạch. Gensler Viên nén - Ramipril 5mg
Thuốc Ramipril GP - SĐK VN-20202-16

Ramipril GP

0
Ramipril GP - SĐK VN-20202-16 - Thuốc tim mạch. Ramipril GP Viên nang cứng - Ramipril 5mg
Thuốc Ramizes 5 - SĐK VN-17355-13

Ramizes 5

0
Ramizes 5 - SĐK VN-17355-13 - Thuốc tim mạch. Ramizes 5 Viên nén - Ramipril 5mg

Ramipril 5mg

0
Ramipril 5mg - SĐK VN-22443-19 - Thuốc tim mạch. Ramipril 5mg Viên nén - Ramipril 5mg