Danh sách

Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh toạ

0
Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh toạ - SĐK V843-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh toạ - Rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn ráo, khương hoạt, độc hoạt, mộc qua, dây đau xương, phòng phòng, thiên niên kiện..

Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh tọa

0
Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh tọa - SĐK V843-H12-10 - Thuốc khác. Thuốc chữa phong tê thấp, đau thần kinh tọa Hoàn mềm - Rắn hổ mang, rắn cạp nong, rắn ráo, khương hoạt, độc hoạt, mộc qua, dây đau xương, phòng phong, thiên niên kiện