Danh sách

Aciloc 150

0
Aciloc 150 - SĐK VN-17188-13 - Thuốc đường tiêu hóa. Aciloc 150 Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 150mg

Ranihasan 150

0
Ranihasan 150 - SĐK VD-28568-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Ranihasan 150 Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 150mg

Gastrogiam

0
Gastrogiam - SĐK VN-21916-19 - Thuốc đường tiêu hóa. Gastrogiam Viên nén sủi - Ranitidin (dưới dạng ranitidin hydrochlorid) 150mg