Danh sách

Aciloc 300

0
Aciloc 300 - SĐK VN-17848-14 - Thuốc đường tiêu hóa. Aciloc 300 Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 300mg

Rantac- 300

0
Rantac- 300 - SĐK VN-18742-15 - Thuốc đường tiêu hóa. Rantac- 300 Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 300mg

Hazitac 300

0
Hazitac 300 - SĐK VD-28550-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Hazitac 300 Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 300mg
Thuốc Ranitidin 300 mg - SĐK VD-24488-16

Ranitidin 300 mg

0
Ranitidin 300 mg - SĐK VD-24488-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Ranitidin 300 mg Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydrochlorid) 300mg