Danh sách

Ratidin F

0
Ratidin F - SĐK VD-24156-16 - Thuốc đường tiêu hóa. Ratidin F Viên nén bao phim - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 300mg

Haratac 300

0
Haratac 300 - SĐK VD-28548-17 - Thuốc đường tiêu hóa. Haratac 300 Viên nén sủi bọt - Ranitidin (dưới dạng Ranitidin hydroclorid) 300mg