Danh sách

Ulcinorm 150

0
Ulcinorm 150 - SĐK VN-4986-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulcinorm 150 Viên nén bao phim - Ranitidine HCl

Ulcinorm 300

0
Ulcinorm 300 - SĐK VN-4987-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Ulcinorm 300 Viên nén bao phim - Ranitidine HCl

Axotac-300

0
Axotac-300 - SĐK VN-4994-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Axotac-300 Viên nén bao phim - Ranitidine HCl

HanAll Ranitidine HCl Inj

0
HanAll Ranitidine HCl Inj - SĐK VN-7066-08 - Thuốc đường tiêu hóa. HanAll Ranitidine HCl Inj Dung dịch tiêm - Ranitidine HCl

Zantac Tablets

0
Zantac Tablets - SĐK VN-10264-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Zantac Tablets Viên nén bao phim - Ranitidine HCl

Zantac Injection

0
Zantac Injection - SĐK VN-10265-10 - Thuốc đường tiêu hóa. Zantac Injection Dung dịch tiêm - Ranitidine HCl

Reducid 300

0
Reducid 300 - SĐK VN-12016-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Reducid 300 Viên nén bao phim - Ranitidine HCl

Philkwontac Injection

0
Philkwontac Injection - SĐK VN-11995-11 - Thuốc đường tiêu hóa. Philkwontac Injection Thuốc tiêm - Ranitidine HCl

Ranitidina

0
Ranitidina - SĐK VN-14567-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Ranitidina dung dịch tiêm - Ranitidine HCl

Reetac-R

0
Reetac-R - SĐK VN-15001-12 - Thuốc đường tiêu hóa. Reetac-R Viên nén bao phim - Ranitidine HCl