Danh sách

Thuốc Novonorm 1mg - SĐK VN-3612-07

Novonorm 1mg

0
Novonorm 1mg - SĐK VN-3612-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novonorm 1mg Viên nén-1mg - Repaglinide

Novonorm 2mg

0
Novonorm 2mg - SĐK VN-3613-07 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Novonorm 2mg Viên nén-2mg - Repaglinide

Ripar Tablets 1mg

0
Ripar Tablets 1mg - SĐK VN-7851-09 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Ripar Tablets 1mg Viên nén - Repaglinide

Eurepa-0,5

0
Eurepa-0,5 - SĐK VN-11371-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eurepa-0,5 Viên nén - Repaglinide

Eurepa-1

0
Eurepa-1 - SĐK VN-11372-10 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Eurepa-1 Viên nén - Repaglinide

Relinide Tablets 1mg “Standard”

0
Relinide Tablets 1mg "Standard" - SĐK VN-14371-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Relinide Tablets 1mg "Standard" Viên nén - Repaglinide

Relinide Tablets 1mg “Standard”

0
Relinide Tablets 1mg "Standard" - SĐK VN-14371-11 - Thuốc Hocmon - Nội tiết tố. Relinide Tablets 1mg "Standard" Viên nén - Repaglinide