Danh sách

Ribabutin 200

0
Ribabutin 200 - SĐK VD-13898-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribabutin 200 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - ribavirin 200mg

Copegus

0
Copegus - SĐK VN-19153-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Copegus Viên nén bao phim - Ribavirin 200mg

Ribarin 200

0
Ribarin 200 - SĐK VD-31505-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribarin 200 Viên nén bao phim - Ribavirin 200mg

Ribastad 200

0
Ribastad 200 - SĐK VD-32403-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribastad 200 Viên nén bao phim - Ribavirin 200mg