Danh sách

Ribatagin

0
Ribatagin - SĐK VD-11509-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribatagin - Ribavirin 400mg

Ribabutin 400

0
Ribabutin 400 - SĐK VD-13899-11 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribabutin 400 Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim - Ribavirin 400mg

Rivarus

0
Rivarus - SĐK VN-17480-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rivarus Viên nang cứng - Ribavirin 400mg

Hanavizin

0
Hanavizin - SĐK VN-17550-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hanavizin Viên nang cứng - Ribavirin 400mg

Opeviro 400

0
Opeviro 400 - SĐK VD-21679-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Opeviro 400 Viên nén bao phim - Ribavirin 400mg

Liveraid 400

0
Liveraid 400 - SĐK VD-20790-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Liveraid 400 Viên nén bao phim - Ribavirin 400mg

Hepasig 400

0
Hepasig 400 - SĐK VD-20788-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepasig 400 Viên nén bao phim - Ribavirin 400mg

Flazole 400

0
Flazole 400 - SĐK VD-21004-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Flazole 400 Viên nang cứng - Ribavirin 400mg

Ribarin 400

0
Ribarin 400 - SĐK VD-31506-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribarin 400 Viên nén bao phim - Ribavirin 400mg

Ribazole Capsules400mg

0
Ribazole Capsules400mg - SĐK VN-22401-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribazole Capsules400mg Viên nang cứng - Ribavirin 400mg