Danh sách

Vixbarin

0
Vixbarin - SĐK VD-11262-10 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vixbarin - Ribavirin 500mg

Syntervir-500

0
Syntervir-500 - SĐK VN-16539-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Syntervir-500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Ikorib-500

0
Ikorib-500 - SĐK VN-16613-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ikorib-500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Opeviro 500

0
Opeviro 500 - SĐK VD-21881-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Opeviro 500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Liveraid 500

0
Liveraid 500 - SĐK VD-21338-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Liveraid 500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Hepasig 500

0
Hepasig 500 - SĐK VD-20789-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Hepasig 500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Razirax

0
Razirax - SĐK VD-24520-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Razirax Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Ribanic 500

0
Ribanic 500 - SĐK VD-25472-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Ribanic 500 Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg

Amribazin

0
Amribazin - SĐK VD-25938-16 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Amribazin Viên nén bao phim - Ribavirin 500mg