Danh sách

Thuốc Turbe - SĐK VD-5706-08

Turbe

0
Turbe - SĐK VD-5706-08 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Turbe Viên nén bao phim - Rifampicin 150mg, Isoniazid 100mg
Thuốc Turbe - SĐK VD-5706-08

Turbe

0
Turbe - SĐK VD-20146-13 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Turbe Viên nén bao phim - Rifampicin 150mg, Isoniazid 100mg