Danh sách

Rimactazid 150/75

0
Rimactazid 150/75 - SĐK VN-6483-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimactazid 150/75 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifazid F

0
Rifazid F - SĐK VNA-4962-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifazid F Viên nang - Rifampicin, Isoniazide

Rimactazid 150

0
Rimactazid 150 - SĐK VNB-3087-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimactazid 150 Viên nén bao đường - Rifampicin, Isoniazide

Rimactazid 150

0
Rimactazid 150 - SĐK VN-6134-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rimactazid 150 Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifazid

0
Rifazid - SĐK VNA-4166-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifazid Viên bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifazid

0
Rifazid - SĐK VNA-4167-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifazid Viên nang - Rifampicin, Isoniazide

Rifazid F

0
Rifazid F - SĐK VNA-4961-02 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifazid F Viên bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifampicin INH

0
Rifampicin INH - SĐK VNB-3538-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifampicin INH Viên nén bao phim - Rifampicin, Isoniazide

Rifampicin INH

0
Rifampicin INH - SĐK VNA-4458-01 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifampicin INH Viên nang - Rifampicin, Isoniazide

Rifampicin Isoniazid 120

0
Rifampicin Isoniazid 120 - SĐK VNA-4339-05 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Rifampicin Isoniazid 120 Viên nén phân tán - Rifampicin, Isoniazide