Danh sách

Sancefur

0
Sancefur - SĐK VN-18196-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Sancefur viên nén bao phim - Risedronat natri 35mg

Palibone

0
Palibone - SĐK VN-18148-14 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Palibone Viên nén bao phim - Risedronat natri 35mg

Residron

0
Residron - SĐK VN-20314-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Residron Viên nén bao phim - Risedronat natri 35mg
Thuốc Cruzz-35 - SĐK VD-27435-17

Cruzz-35

0
Cruzz-35 - SĐK VD-27435-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Cruzz-35 Viên nén bao phim - Risedronat natri 35mg