Danh sách

Thuốc Dronagi 35 - SĐK VD-26723-17

Dronagi 35

0
Dronagi 35 - SĐK VD-26723-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dronagi 35 Viên nén bao phim - Risedronat natri (dưới dạng Risedronat natri hemi-pentahydrat) 35 mg