Danh sách

SaViRisone 5

0
SaViRisone 5 - SĐK VD-23013-15 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. SaViRisone 5 Viên nén bao phim - Risedronat natri (dưới dạng Risedronat natri hemi-pentahydrat) 5 mg

Dronagi 5

0
Dronagi 5 - SĐK VD-26724-17 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Dronagi 5 Viên nén bao phim - Risedronat natri (dưới dạng Risedronat natri hemi-pentahydrat) 5 mg