Danh sách

Acitonal-35

0
Acitonal-35 - SĐK VD-33017-19 - Thuốc giảm đau hạ sốt chống viêm. Acitonal-35 Viên nén bao phim - Risedronat natri (dưới dạng Risedronat natri hemipentahydrat) 35mg