Danh sách

Zapsel

0
Zapsel - SĐK VD-25195-16 - Thuốc hướng tâm thần. Zapsel Viên nén - Risperidon 2mg

Sernal

0
Sernal - SĐK VD-26503-17 - Thuốc hướng tâm thần. Sernal Viên nén bao phim - Risperidon 2mg

Risponz 2

0
Risponz 2 - SĐK VN-20663-17 - Thuốc hướng tâm thần. Risponz 2 Viên nén bao phim - Risperidon 2mg

Respiwel 2

0
Respiwel 2 - SĐK VN-20370-17 - Thuốc hướng tâm thần. Respiwel 2 Viên nén - Risperidon 2mg

Risperidon VPC 2

0
Risperidon VPC 2 - SĐK VD-26131-17 - Thuốc hướng tâm thần. Risperidon VPC 2 Viên nén bao phim - Risperidon 2mg
Thuốc Sperifar - SĐK VD-22452-15

Sperifar

0
Sperifar - SĐK VD-22452-15 - Thuốc hướng tâm thần. Sperifar Viên nén bao phim - Risperidon 2mg

Risdontab 2

0
Risdontab 2 - SĐK VD-31523-19 - Thuốc hướng tâm thần. Risdontab 2 Viên nén bao phim - Risperidon 2mg

Laborat 2 mg

0
Laborat 2 mg - SĐK VD-13855-11 - Thuốc hướng tâm thần. Laborat 2 mg hộp 3 vỉ, 6 vỉ, 10 vỉ, 25 vỉ, 50 vỉ x 10 viên, chai 30 viên, 60 viên, 100 viên, 200 viên, 500 viên, 1000 viên nén dài bao phim - Risperidon 2mg

Risperidon 2

0
Risperidon 2 - SĐK VD-32395-19 - Thuốc hướng tâm thần. Risperidon 2 Viên nén bao phim - Risperidon 2mg

Risperidone MKP 2

0
Risperidone MKP 2 - SĐK VD-23190-15 - Thuốc hướng tâm thần. Risperidone MKP 2 Viên nén bao phim - Risperidon 2mg