Danh sách

Risperinob-4

0
Risperinob-4 - SĐK VN-16999-13 - Thuốc hướng tâm thần. Risperinob-4 Viên nén bao phim - Risperidone 4mg

Sernal-4

0
Sernal-4 - SĐK VD-26504-17 - Thuốc hướng tâm thần. Sernal-4 Viên nén bao phim - Risperidone 4mg

Heridone

0
Heridone - SĐK VD-32452-19 - Thuốc hướng tâm thần. Heridone Viên nén bao phim - Risperidone 4mg

Amedtonin 4

0
Amedtonin 4 - SĐK VD-31752-19 - Thuốc hướng tâm thần. Amedtonin 4 Viên nén bao phim - Risperidone 4mg