Danh sách

Rivadem-6

0
Rivadem-6 - SĐK VN-16399-13 - Thuốc hướng tâm thần. Rivadem-6 Viên nang cứng - Rivastigmine (dưới dạng Rivastigmine hydrogen tartrate) 6mg