Danh sách

Thuốc Agimstan-H 80/25 - SĐK VD-30274-18

Agimstan-H 80/25

0
Agimstan-H 80/25 - SĐK VD-30274-18 - Thuốc tim mạch. Agimstan-H 80/25 Viên nén - Telmisartan 80 mg; Hydroclorothiazid 25 mg