Danh sách

Oceritec 80/25

0
Oceritec 80/25 - SĐK VD-32184-19 - Thuốc tim mạch. Oceritec 80/25 Viên nén phân tán - Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazid 25mg