Danh sách

Inta-TLM 80

0
Inta-TLM 80 - SĐK VN-17061-13 - Thuốc tim mạch. Inta-TLM 80 Viên nén hai lớp không bao - Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazide 25mg

Micardis Plus

0
Micardis Plus - SĐK VN-18702-15 - Thuốc tim mạch. Micardis Plus Viên nén - Telmisartan 80mg; Hydrochlorothiazide 25mg