Danh sách

Telart HCT 80mg+12,5mg

0
Telart HCT 80mg+12,5mg - SĐK VN-15904-12 - Thuốc tim mạch. Telart HCT 80mg+12,5mg Viên nén - Telmisartan; Hydrochlorothiazid