Danh sách

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7068-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7069-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-7070-02 - Thuốc tim mạch. Metalyse Bột đông khô pha tiêm truyền - Tenecteplase

Metalyse

0
Metalyse - SĐK VN-5220-08 - Thuốc tác dụng đối với máu. Metalyse Bột đông khô pha tiêm - Tenecteplase