Danh sách

Thuốc Tioked - SĐK QLĐB-654-18

Tioked

0
Tioked - SĐK QLĐB-654-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tioked viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300 mg; Emtricitabin 200 mg; Efavirenz 600 mg