Danh sách

Nofovir

0
Nofovir - SĐK QLĐB-429-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Nofovir Viên nang cứng - Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg

Egofovir

0
Egofovir - SĐK QLĐB-428-14 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Egofovir Viên nang cứng - Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg

Elocpa

0
Elocpa - SĐK QLĐB-784-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Elocpa Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300 mg
Thuốc Tenofovir Stada 300 mg - SĐK VD-23982-15

Tenofovir Stada 300 mg

0
Tenofovir Stada 300 mg - SĐK VD-23982-15 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir Stada 300 mg Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg
Thuốc Minovir 300mg - SĐK QLĐB-621-17

Minovir 300mg

0
Minovir 300mg - SĐK QLĐB-621-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Minovir 300mg viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg
Thuốc Mibeproxil 300 mg - SĐK QLĐB-622-17

Mibeproxil 300 mg

0
Mibeproxil 300 mg - SĐK QLĐB-622-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Mibeproxil 300 mg viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil Fumarat 300 mg