Danh sách

Tiamino

0
Tiamino - SĐK QLĐB-798-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tiamino Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg

Emtriteno

0
Emtriteno - SĐK QLĐB-699-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Emtriteno Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg

Vifagis

0
Vifagis - SĐK QLĐB-698-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Vifagis Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Emtricitabin 200mg