Danh sách

Avonza

0
Avonza - SĐK VN3-73-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Avonza Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg; Efavirenz 400mg