Danh sách

Votraza

0
Votraza - SĐK QLĐB-793-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Votraza Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg

Tenovudin 300/300

0
Tenovudin 300/300 - SĐK QLĐB-792-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenovudin 300/300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg

Late 300

0
Late 300 - SĐK QLĐB-800-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Late 300 Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg; Lamivudin 300mg