Danh sách

Stemvir

0
Stemvir - SĐK VN-21237-18 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Stemvir Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg

TRUEFOVIR

0
TRUEFOVIR - SĐK QLĐB-750-19 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. TRUEFOVIR Viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg

Tenofovir

0
Tenofovir - SĐK QLĐB-620-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Tenofovir viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg

Seraxnic

0
Seraxnic - SĐK QLĐB-616-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Seraxnic viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg

Pesatic

0
Pesatic - SĐK QLĐB-618-17 - Thuốc trị ký sinh trùng chống nhiễm khuẩn kháng virus kháng nấm. Pesatic viên nén bao phim - Tenofovir disoprosil fumarat 300mg